Start

Gullspångs Arbetarekommun

Detta händer i Gullspång:

Vid kommunstyrelsens sammanträde

den 2 februari 2022 togs bl.a. följande beslut:

 

 Kommunstyrelsen beslutade att digitalisera biblioteket i Hova så att det kan bli öppet mer. Det innebär att man att man genom en tagg kan identifiera sig och gå in i biblioteket under vissa tider även när det inte är personal på plats. Kostnaden beräknas till drygt 200-tusen kronor.


 Kommunerna runt Vänern har skapat något som kallas Vänerleden. Som namnet antyder är det en led som går runt Vänern och för att förbättra för den leden beslutade vi att sätta av drygt 1 miljon kronor för att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Otterbäcken och Askevik.


 Kommunstyrelsen antog också en skogsbruksplan för de skogspartier som kommunen äger. I planen ingår att man inte ska avverka så att det uppstår hyggen. De tätortsnära skogspartierna ska inbjuda till friluftsliv, lek och aktiviteter. T.ex. kan barnen bygga kojor.


 Vi fortsätter att jobba med lekplatsprogrammet och se över vilka möjligheter som finns att uppdatera och utveckla de lekplatser som finns. Det finns förslag på att koppla utrustningen till historiska händelser i bygden. T.ex. riddare i Riddarparken i Hova, något marint tema i badängsparken i Otterbäcken. Man har avsatt 400-tusen kronor av 2022 års investeringsbudget till det.


 Kommunstyrelsen behandlade också en motion som Kristoffer Alexandersson lämnat in och där han föreslår att personalen på våra förskolor ska få kläder att använda i sitt jobb som de flesta andra inom de kommunala verksamheterna har. Bl.a. rejäla kläder att användas vid utomhuslek oavsett väder. Förvaltningen ska undersöka vad som kan behövas och ta fram kostnadsförslag för senare beslut om frågan.